Welkom op de website van OBS Harm Smeenge.

Onze school maakt deel uit van de Stichting Kits Primair (Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe.) Harm SmeengeOns onderwijs is erop gericht om kinderen optimaal tot ontplooiing te laten komen, kinderen sociaal vaardig en weerbaar te maken en om kinderen uiteindelijk optimaal toe te rusten richting het vervolgonderwijs.

Onze missie is: “Obs Harm Smeenge zet kinderen sterker de wereld in.”
Immy Rorije, directeur

Aanmelden leerlingen
Als u overweegt om uw zoon of dochter in te schrijven op onze school dan nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Het verplicht u tot niets. U kunt telefonisch een afspraak maken met de directeur Immy Rorije (0593-522615). Zij zal tijdens een rondleiding en een informatief gesprek uitgebreide informatie geven over onze school, het onderwijs en de manier waarop wij werken. Ook is er alle tijd om in te gaan op uw vragen. Uiteraard is het geen enkel probleem als u uw kind(eren) mee wilt nemen.

Theaterschool
Wij zijn in 2013 gestart met een theaterschool, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen zich breed ontwikkelen en daarbij oog hebben voor hun eigen kwaliteiten en respectvol met anderen omgaan. Iedereen mag daarin zichzelf zijn  en iedereen heeft daarin zijn/ haar eigen talenten.

Engels
Met ingang van dit schooljaar zijn we gestart met het geven van Engels vanaf groep 1.

Informatielinkjes
De laatst uitgekomen nieuwsbrief is hier te lezen.
Klik hier om de flyer te bekijken met informatie over de afsluiting van het jaarlijkse Project op donderdag 21 april aanstaande.

De ombudslijn

Bent u het ergens niet mee eens? Heeft u vragen of opmerkingen? Maakt u zich zorgen? Zijn er dingen die u liever niet bespreekt met een leerkracht? Kits Primair beschikt over een eigen, onafhankelijke Ombudslijn. Een speciaal emailcontact, waar u alles strikt vertrouwelijk naar toe kan sturen.

Raadpleeg de ombudslijn

school-design_06

Lifestyle

Op school leer je rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis. Maar bij ons ook tekenen, schilderen, natuur, muziek, spel en beweging. Als onderdeel van een uitgebreid leerprogramma, waarin andere talenten tot ontwikkeling komen. Want kunst, cultuur, sport en media zijn ook belangrijk.
Meer over Lifestyle-Kits Primair

school-design_06