Welkom op de website van de Harm Smeengeschool

Harm SmeengeOp onze school staat het kind voorop. Wij willen ieder kind vernieuwend onderwijs op maat bieden. Waarbij ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond gerespecteerd wordt. Wij hebben aandacht voor de verschillen tussen kinderen. We gaan daarbij uit van de individuele onderwijsbehoefte van het kind. Kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden zoveel mogelijk geclusterd.
Immy Rorije, directeur

Aanmelden leerlingen
Als u verweegt om uw zoon of dochter in te schrijven op onze school dan nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Het verplicht u tot niets. U kunt telefonisch een afspraak maken met de directeur Immy Rorije (0593-522615). Zij zal tijdens een rondleiding en een informatief gesprek uitgebreide informatie geven over onze school, het onderwijs en de manier waarop wij werken. Ook is er alle tijd om in te gaan op uw vragen. Uiteraard is het geen enkel probleem als u uw kind(eren) mee wilt nemen.

Theaterklas
In september beginnen wij weer met het geven van theaterlessen op de Harm Smeengeschool. Dit jaar staan er een boel spannende en leuke projecten op het programma voor alle leerlingen. In november starten de naschoolse theaterlessen van Honk N weer op de Harm Smeengeschool. Leerlingen kunnen zich opgeven om na school te leren toneelspelen. Deze lessen worden gegeven door theaterdocente, Annelieke. Ten opzichte van vorig jaar is er wel iets veranderd, want er worden nu lessen gegeven voor de kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 om 15:30 uur en voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 om 16:45 uur. Onder het kopje actueel wordt u via de ‘Theaterflits Harm Smeenge’ op de hoogte gehouden van de activiteiten.

De ombudslijn

Bent u het ergens niet mee eens? Heeft u vragen of opmerkingen? Maakt u zich zorgen? Zijn er dingen die u liever niet bespreekt met een leerkracht? Kits Primair beschikt over een eigen, onafhankelijke Ombudslijn. Een speciaal emailcontact, waar u alles strikt vertrouwelijk naar toe kan sturen.

Raadpleeg de ombudslijn

school-design_06

Lifestyle

Op school leer je rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis. Maar bij ons ook tekenen, schilderen, natuur, muziek, spel en beweging. Als onderdeel van een uitgebreid leerprogramma, waarin andere talenten tot ontwikkeling komen. Want kunst, cultuur, sport en media zijn ook belangrijk.
Meer over Lifestyle-Kits Primair

school-design_06